กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางระกำ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งโครงการเพื่อ ขอรับเงินสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ได้ สนใจ 055-371260 ต่อ 122
 
 
 
 
ตราประจำเทศบาลตำบลบางระกำ
 
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เทศบาลตำบลบางระกำ  
 

          เทศบาลตำบลบางระกำ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถราชการ จำนวน ๒๐ คัน โดยอาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๗ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2554 เวลา 11.29 น. โดย คุณ ธัญชนก บุญเกตุ

ผู้เข้าชม 6331 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ โทรสาร : ๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 0331091 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com