หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2563 ของเทศบาลตำบลบางระกำ รอบ 12 เดือน [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2563 ของเทศบาลตำบลบางระกำ รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 5 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานจำนวนผู้มาขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 4 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40