หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ
 


นายวินิจ ประเสริฐศรี
รองนายกเทศมนตรี


นายสมปอง ด้วงสุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 


นายวันชัย ธรรมากุลวิรักษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายอนันต์ นุชสวาสดิ์
ปรึกษาพิเศษด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น