หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน UHT ชนิดกล่อง และนมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ และ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระบบเลเซอร์ใช้ผงหมึก ความเร็วอย่างน้อย 27 แผ่น/นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (จำนวน 12 เดือน) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๐ ถัง เพื่อให้บริการสำหรับพนักงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๐ ถัง เพื่อให้บริการสำหรับพนักงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 25 แผ่นต่อนาที เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ จำนวน 113 คนๆละ 21 บาท จำนวน 59 วัน(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในแต่ละวันจะมีปริมาณการทิ้งขยะไม่คงที่ให้ยึดตามน้ำหนักของขยะหน้าลานในการชำระค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุกีฬา (เสาตาข่ายวอลเลย์บอล) จำนวน 1 คู่ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ห้ามผ่านน้ำท่วมขังทางข้างหน้า กับป้ายอันตรายห้ามลงเล่นน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เก้าอี้สำนักงาน) กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 223