หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-59-0034 โดยมีรายการซ่อมแซม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0020 โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 8 รายการ [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0019 โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-52-0011 , 054-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 054-52-0011 , 054-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยบ 351 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 84