หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 1815 พล โดยมีรายการซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์บริเวณสนามแบดมินตัน และรอบอาคารศูนย์พัฒนาคุฯภาพชีวิตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI SUPER SSU แบบตั้งแขวนขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75