หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0073 และ 416-57-0074 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ เพื่อให้บริการสำหรับพนักงาน ลูกจ้างและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0073และ416-58-0074 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ(ล้างทำความสะอาด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ขนาด 1 ลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ถุงมือยาง Size L) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการแพทย์ฉุกเฉิน (สายรัดเปลสนาม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 144