หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0038 ,420-49-0021,420-43-009 จำนวน 3 เครื่อง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการป้องกันนกที่เข้าไปสร้างความเสียหายภายในอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างฯ ขนาด 100x100 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาบริการที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 49 00022 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 106