หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าแลวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.วังยาง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สายคลองหูหริ่ง บริเวณปากซอยทางเข้าถนนสายคลองหูหริ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.วังยาง   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้างวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สายหมู่ ๖ บ้านวังยาง-หมู่ ๕ บ้านทุ่งนาดี บริเวณที่ดินนางสมบูรณ์ มาทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.วังยาง   จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สายทางบ้านวังยาง-บ้านวังดินเหนียว บริเวณบ้านนายไพทูล เขียวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แม่ระกา   จ้างเหมาขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑๓ และ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลแม่ระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.แม่ระกา   ซื้ออาหารเสริม นม ยู เอช ที ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.วัดพริก   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ (งานควบคุมและการตรวจสอบภายใน) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
อบต.วัดพริก   ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ (งานประชาสัมพันธ์) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 9 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวรอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,635