หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล บางระกำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมั [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพร [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
 
อบต.ห้วยเฮี้ย การประชุมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของอบต.ห้วยเฮี้ย [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บึงกอก การประชุมประชาคมประจำปี 2566 เพื่อนำโครงการไปบรรจุในแผนพัฒนา 4 (พ.ศ.2566-2570) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.นาบัว สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว จ้างตัดชุดพร้อมเครื่องแบบชุดฝึกหรือ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.คันโช้ง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าโพธิ์ การรับชำระภาษีผ่านธนาคาร [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สมอแข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สมอแข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง ประชุมมอบนโยบายในการทำงาน พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.พลายชุมพล ประกาศเทศบาลตำบลพลายชุมพล เรื่อง แจ้งเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้มีหน้าที่เ [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สมอแข ประกาศการขยายกำหนดการจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามพร [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยรับเกียรติบัตรและใบประกาศนียบัตร EHA [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศ ฯ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเม [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก คอลลาเจนยี่ห้อไหนดี แนะนำแบนด์ดัง กินแล้วดี (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ชมพู HengGame ฝาก 19 รับ 100 (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.หัวรอ กินเหล้าในยามวิกาลและเปิดเพลงดังรบกวนเพื่อนบ้าน (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 235  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก "สายงานเกื้อ * * * ลกัน" จะหาข้อมูลจากตรงไหนได้บ้างคะ ตำแหน่งอะไรเกื้อ * * * ลกั (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 53412  ตอบ 59
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันฯ (31 ม.ค. 2566)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.หัวรอ เผาขยะสารพิษ (30 ม.ค. 2566)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.มะขามสูง การสนับสนุนด้านกีฬา (30 ม.ค. 2566)    อ่าน 32  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.วังนกแอ่น (29 ม.ค. 2566)    อ่าน 50  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นักจัดการฯ (29 ม.ค. 2566)    อ่าน 383  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพย์ (29 ม.ค. 2566)    อ่าน 724  ตอบ 10
อบต.มะขามสูง อยากทราบตารางการประชุมของผู้ใหญ่บ้านหมู่9 (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 39  ตอบ 2
อบต.มะขามสูง โครงการสร้างท่อระบายน้ำ ปี 2558 (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.บ้านใหม่ เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 12  ตอบ 1
ทต.บ้านแยง ลงประกาศฟรี-โฆษณาฟรี-โพสต์ฟรี (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.หนองกะท้าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ม.ค. 2566)    อ่าน 1010  ตอบ 52
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2566 ที่ พล 0023.2/ว 102 ลว 31 ม.ค. 66  [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 103 ลว 31 ม.ค. 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด่วนมาก ที่ พล 0023.6/ว 105 ลว 31 ม.ค. 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย ที่ พล 0023.1/ 603 ลว. 31 มค 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
เขิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 104 ลว 31 ม.ค. 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 107 ลว 31 ม.ค. 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 19 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ที่ พล 0023.6/ว 108 ลว 31 ม.ค. 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ขอเชิญร่วมสมัครรับรองทีมผู้ก่อการดี (MERIT WAKER PLUS) ป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 106 ลว 31 ม.ค. 66 [ 31 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล0023.1/ ว 573 ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 46 
แจ้งคณะกรรมการภาษีฯ การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1204 ลว 30 มค 66 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1203 ลว 30 มค 66 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 ที่ พล 0023.3/ว 1199 ลว 30 ม.ค. 66 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพฯที่ พล 0023.3/ว 1198 ลว 30 ม.ค. 66 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.5/ว 559 ลว 29 ม.ค. 66 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 099 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 ที่ พล 0023.3/ว 100 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ที่ พล 0023.6/ว 101 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล การงบประมาณการวางแผนฯ ที่ พล 0023.6/ว 090 ลว 27 ม.ค.66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ที่ พล 0023.6/ว 091 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
ขอส่งแผนเตรียมควมพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ พล 0023.6/ว 092 ลว 27 ม.ค. 66 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
 
 
 


จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน เพื่ [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ออกซิเจน) จำนวน [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงกา [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 18 รายกา [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-64 [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุชฯ โดย [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุข [ 20 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ กองสาธารณสุข โดยว [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมระบบเบรครถขยะ ทะเบียน 82-2930 พิษณุโลก [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON หมายเลขครุภ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9831 พิษณุโลก ห [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุข โ [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในสำนัก [ 19 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางนอก) รถขยะ ทะ [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81-3413 พิษณุโลก หมา [ 19 ม.ค. 2566 ]

 
 


 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตเทศบาลตำบลบางระกำ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หนังสือ [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ แล [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่ว [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางระกำ พนักงานเทศบาล และสมาชิก อถล. ดำเนินก [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตเทศบาลตำบลบางระกำเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจากต้นทาง [ 21 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสม [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้ [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 


รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เข้าร่วมประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด บุหร [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 11 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 13 


ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต คำขวัญวันครูประจำปี 2566 กิจกรรมวันครู ปี 2566 ณ อาคารเอน [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศล ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นสองแ [ 15 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


พิธิเปิดห้องน้ำหลังใหม่ และร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตเ [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 6 


ตรวจรับงานจ้าง โครงการสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตเทศบาลตำบลบางระกำ (Earl [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 


นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำ นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพี่น้องป [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 12 


โครงการแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม ณ ศูนย์พัฒนาค [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 7 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 6,643,550 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260