หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 150 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมงานพิธีมอบธงงานประเพณีปักธงชัย 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย การประกวดธิดาพ่อขุนบางกลางท่าว งานประเพณีปักธงชัยฯ 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หัวรอ เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทง [ 31 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว ณ วัดกลาง [ 31 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย การเดินแบบผ้าไทย งานประเพณีปักธงชัยฯ 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกุลา โครงการจ้างบำรุงรักษาเเละปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองกุลา(วังโบสถ์ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกุลา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองกุลา [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกุลา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาหมู่บ้าน - ทุ่งตาเปลี่ยน หมู่ที่ 3 บ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง รายชื่อผู้ที่ได้รับบริการรถยนต์บรรทุกน้ำ [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง กิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสมอแคลง เนื่องในวันลอยกระทง [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรักเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านคลอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บ้านคลอง จัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บางกระทุ่ม [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง กิจกรรมงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
อบต.วัดพริก สอบถามตำแหน่ง (31 ต.ค. 2563)    อ่าน 225  ตอบ 5
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน (31 ต.ค. 2563)    อ่าน 509  ตอบ 21
อบต.เนินเพิ่ม ขอเทถนนเพิ่ม บ้านเลขที่345 ม.14 บ้านเพิ่มนคร ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 651 (31 ต.ค. 2563)    อ่าน 4  ตอบ 3
อบต.เนินเพิ่ม ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มเติมด้วยค่ะ (31 ต.ค. 2563)    อ่าน 412  ตอบ 5
อบต.เนินเพิ่ม ขอเทถนนเพิ่ม ซอย 5 บ้านลุงวัน หมู่14 บ้านเพิ่มนคร ต.เนินเพิ่ม (31 ต.ค. 2563)    อ่าน 14  ตอบ 3
อบต.เนินเพิ่ม ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (31 ต.ค. 2563)    อ่าน 984  ตอบ 5
อบต.สมอแข ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองพระ ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ทองแท้ ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.วัดโบสถ์ ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญงานโครงการประชารัฐ (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0