หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลู [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
 
ทต.สนามคลี [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สนามคลี คำสั่งแทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Ass [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ป่าแดง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังนกแอ่น โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมกับ อำเภอบางระกำจัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยแก้ว สรุปข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลห้วยแก้วประจำวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.นิคมพัฒนา ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เชิงรุก (รอบ ๒) วันพุธที่ ๑ [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.พิษณุโลก การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ พล 0017.1/ว 19705 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่ง (1 ธ.ค. 2564)    อ่าน 26  ตอบ 0
อบต.วัดพริก ผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. วัดพริก และ สมาชิก อบต. เป็นเช่นไรบ้าง ชาวบ้านอยากรู้ผ (29 พ.ย. 2564)    อ่าน 23  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) (29 พ.ย. 2564)    อ่าน 55  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง (29 พ.ย. 2564)    อ่าน 2570  ตอบ 10
สถ.จ.พิษณุโลก บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีที่ไหนรับย้ายโอนนักพัฒนาชุมชนบ้างค่ะ อยากย้าย (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 50  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อปท. อำเภอเมืองพิาณุโลก ที่ไหนรับโอนย้าย ธุรการ บ้างคะ (26 พ.ย. 2564)    อ่าน 122  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนเป็นเหมือนเทศบาลตำบลพลายชุมพลไหมเนี่ย (25 พ.ย. 2564)    อ่าน 956  ตอบ 8
สถ.จ.พิษณุโลก รับ เจ้าพนักงานธุรการ (25 พ.ย. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ธุรการ อปท ไหนว่างบ้าง (25 พ.ย. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 1
อบต.บ้านกร่าง กล่าวขอโทษในกรณีที่ทำให้บุคลากรเสียหาย (25 พ.ย. 2564)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก หาคนแทนตำแหน่งนิติกร (23 พ.ย. 2564)    อ่าน 32  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อปท.ไหนรับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการศึกษาบ้างค่ะ (16 พ.ย. 2564)    อ่าน 89  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน​ นวก.ศึกษา (16 พ.ย. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.บึงพระ ช่วยแก้ปัญหาน้ำประปาสกปรกขุน (16 พ.ย. 2564)    อ่าน 32  ตอบ 2
อบต.บึงกอก เว็บไซต์ อบต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 พ.ย. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 0
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2849  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) กศ. มท 0816.3/ว2846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2805 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2806 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว2848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย 1,2]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เยาวชน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กค. มท 0803.3/ว2844  [ 30 พ.ย. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20982-21050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2564 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 4/2564) กพส. มท 0810.6/ว20905 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงปลายปี กสธ. มท 0819.3/ว2819  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2822  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ กพส. มท 0810.6/20907  [ 29 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ กพส. มท 0810.8/ว2821  [ 29 พ.ย. 2564 ]
กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว2820  [ 29 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว23 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง (อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) และการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2808  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2813 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) กศ. มท 0816.3/ว2827  [ 29 พ.ย. 2564 ]
ขอเชิญประชุมหารือการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 กศ. มท 0816.3/ว2810  [ 29 พ.ย. 2564 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนย้ายพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ที่ พล 0023.2/ว 8430 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ฯ ที่ พล 0023.2/ว 8444 ลว 2 ธ.ค. 64  [ 2 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
หนังสือซักซ้อมแนวทางการเขียนเช็คสั่งจ่ายขององค์กรปกครองส่วนมท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว677 ด่วนที่สุด วล.1 ธ.ค. 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่ พล 0023.4/ว 8367 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 8414 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
แจ้ง อบจ. ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบจ. ที่ พล 0023.3/20508 ลว 30 พ.ย. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8376 ลว 30 พ.ย. 64 [ 1 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว 8375 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 56 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8377 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว8391 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop 7) ที่ พล 0023.3/ว 676 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ที่ พล 0023.2/ว 8356 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8360 ลว 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 43 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ พล 0023.4/ว 8361 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน ต.ค.64 ที่ พล 0023.5/ว 675 ลว.30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ใช้แล้วและรถจักรยานยนต์ใช้แล้วเข้ามาใหนราชอาณาจักร ที่ พล.0023.4/ว 673 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 เรื่อง ที่ พล 0023.4/ว 674 ลว. 30 พ.ย. 64 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอเชิญประชุมแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนท้องถิ่นสู่มาตรฐานความปกติใหม่ New Norma) ที่ พล 0023.3/ว 672 ลว 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2564 ที่ พล 0023.2/ว 8324 ลว. 29 พ.ย. 64 [ 29 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 215 
 
 
 


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเรียนสีเขียวของ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 1 ธ.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดตู้ลำโพง) จำนวน 1 รา [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) หมายเลขครุ [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์)จำนวน 1 รายกา [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยแพร่(ขาแขวนโทรทัศน์แบบล้อเ [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ทรายถม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉ [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน 1 [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-5 [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เต็นท์ผ้าใบ) จำนวน 5 หลัง 1 ร [ 25 พ.ย. 2564 ]

 
 
 


 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 


เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมกับ อำเภอบางระกำจัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ร่วมกับ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบา [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 1 


ชุดเทศาออกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะเปียกและตรวจตราความเรียบร้อยภายในชุมชน [ 1 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ [ 29 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 15 


ทีมงานเทศบาลตำบลบางระกำได้ทำการล้างทำความสะอาดเมรุ ณ ดสุนทรประดิษฐ์ [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 


ชุดเทศาออกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะเปียกและตรวจตราความเรียบร้อยภายในชุมชน [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 7 


นายกขวัญใจประชาชน นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำกับจักรยานพาหนะคู่ใจ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลบางระกำนำโดยนายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีและคณะสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วม [ 21 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 8 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางระกำ วันที่ 19 พฤศจิกายน [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 12 


ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 


เทศบาลตำบลบางระกำจัดเตรียมความพร้อมสำหรับงานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งแรกของอำเ [ 18 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 5,001,105 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260