หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถน [ 12 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นใ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
 
ทต.บ้านคลอง กิจกรรมรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก และพิธีลงนามข้อตกลงค [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 182 
ทต.บ้านคลอง กิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในเขตตำบลบ้านคลอง บ้านคลองสัมพันธ [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 159 
ทต.บ้านคลอง เทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และโรง [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 168 
ทต.บ้านคลอง ..หัวข้อ เทศบาลตำบลบ้านคลอง รับการประเมินและให้คะแนนการประกวดองค์กรปกครองส่วนท [ 21 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 236 
ทต.บ้านคลอง โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด Weekly Cleaning Day ทุกสัปดาห์ ในการขับเคลื่อนวาร [ 15 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
อบต.ป่าแดง [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุบิน รอดภัย เลขานุการนายกองค์การบริห [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ชมพู การจัดงานแสดงแสง สี เสียง (Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรต [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง ตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้า บริเวณทางขึ้นพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง (เจดีย์ด้วน) [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ห้ามรถบรรทุกหนัก รถบรรทุกดิน วิ่งบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.12 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองพระ ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษ [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
ทต.หัวรอ เจ้าหน้าที่ขับรถเก็บขยะ (20 ม.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ท่าโพธิ์ โครงการขยายผิวถนน สายพิษณุโลก-กำแพงดิน ซอย 17 (20 ม.ค. 2565)    อ่าน 1589  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการมีที่ไหนรับโอนบ้างครับ (18 ม.ค. 2565)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งนายช่างโยธาครับ (17 ม.ค. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.แก่งโสภา สอบถามระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและภาษีป้ายประจำปี2565 (16 ม.ค. 2565)    อ่าน 13  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (15 ม.ค. 2565)    อ่าน 104  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก โซนอ.เมืืองฯ มีที่ไหนรับย้ายโอนนักพัฒนาชุมชนบ้างคะ (15 ม.ค. 2565)    อ่าน 90  ตอบ 2
อบต.วังน้ำคู้ เปิดเพลงเสียงดัง (14 ม.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มีตำแหน่งว่างรับโอนมั้ยครับ จพง.จัดเก็บฯ ใน จ.พิษณุโลก (13 ม.ค. 2565)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13 ม.ค. 2565)    อ่าน 90  ตอบ 0
ทต.บางกระทุ่ม สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ม.ค. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนนักสันทนาการ ทต.ท่าทอง (11 ม.ค. 2565)    อ่าน 57  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (11 ม.ค. 2565)    อ่าน 34  ตอบ 0
ทต.หัวรอ รบกวนตรวจสอบศาลาช่องฟ้า21 (11 ม.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 1
อบต.บ้านกร่าง ขยายเขตถนน (10 ม.ค. 2565)    อ่าน 20  ตอบ 0
 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
แจ้ง อ.วังทอง ตรวจสอบเอกสารประกอบการดำเนินงาน ศพด. ของ อบต.วังนกแอ่น และ อบต.วังทอง ที่ พล 0023.3/ว 42 ลว 20 ม.ค. 65 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/1079 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/1078 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่2(เดือน ม.ค.-มี.ค.)ที่พล0023.5/ว.377 ลว.18ม.ค.65 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นตามมาตรฐานทั่วไปเก่่ี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว387 ลว.18 ม.ค. 65 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 385 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 386 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว40 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 60 
แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ พล 0023.3/ว 368 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่ พล 0023.3/ว 367 ลว 18 ม.ค.65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน ที่ พล 0023.3/ว 370 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 38 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกรุณา ที่ พล0023.1/ว361 ลวท 18 ม.ค 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก ที่ พล 0023.3/ว 375 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ให้อปท.รายงานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของจนท.ที่พล0023.5/ว39 ลว18ม.ค.65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 65 ผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 356 ลว 18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 58 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว353 ลว.18 ม.ค. 65 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 77 
แจ้ง ทน.พล การคัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรวหาราชพิษณุโลก ปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/34 ลว 17 ม.ค.65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION ที่ พล 0023.3/ว 347 ลว 17 ม.ค. 65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 51 
แจ้ง อบจ. ทน การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 346 ลว 17 ม.ค. 65 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
 
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซม(โครงการ)ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย หม [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาตัดพร้อมติดสติกเกอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉ [ 17 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนท 15 รายการ เพื่อใช้ในการติ [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร(เชือกไนล่อน 8 มิล) 1 รายการ โดยว [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สายยางขาว 1 นิ้ว) 1 รายการ [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กุญแจ) 2 ตัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพ [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซม(กล่องเสียงสัญญาฉุกเฉิน ขนาดก [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง เพื่อบริการเจ้าหน้าที่และ [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน UHT ชนิดกล่อง และนมพลาส [ 28 ธ.ค. 2564 ]

 
 


 


ทีมงานเทศบาลตำบลบางระกำออกรดน้ำสนามหญ้าหน้าวิหารหลวงพ่ออินทร์ พรมน้ำบ่มปูนหน้าโร [ 19 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ทีมงานเทศบาลตำบลบางระกำได้ทำการล้างทำความสะอาดเมรุ ณ วัดสุนทรประดิษฐ์ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


นายวัชรินทร์ สินค้างาม รองนายกเทศมนตรีนำทีมงานออกตัดต้นไม้ตอนกิ่งไม้ ณ ชุมชนโรงเ [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


ทีมงานเทศบาลตำบลบางระกำทำการเก็บขยะสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำหลังตลาด [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางระกำทำการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับ คณะ [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำนำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดต [ 12 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


โครงการแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ เทศบาลตำบลบางระกำ [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 6 


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางระกำทำการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้กับผู้ปร [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางระกำทำการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับ คณะ [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมกับพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห [ 1 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


ประชาชนชาวอำเภอบางระกำ ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลในชีวิต ณ วัดสุนทรประดิษฐ [ 1 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


ทีมงานเทศบาลตำบลบางระกำออกดูแลการจราจรในตลาด [ 31 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 


นายหิรัญชัย วงศ์วาสน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรม 7 วันอันตราย ณ [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งใหม่ของร้านค้าที่ประกอบการในเ [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 5,111,824 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260