หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล บางระกำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมั [ 2 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
 
อบต.ทองแท้ ฤดูฝน อย่าลืมระวังโรคไข้เลือดออก [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองแท้ โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองแท้ โครงการ Big Cleaning Day (ครั้งที่ 6) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองแท้ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (วันวิสาขบูชา) [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองแท้ การประชุมคณะอนุกรรมกาารสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทองแท้ การประชุมคณะกรรมการศุนย์ผู้สูงอายุในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ ครั้งที่ 2 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ปลักแรด [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ป่าแดง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่รา [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ชัยนาม [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม ซ่อมแซมคันคลองพระพาย(หนองแขม)ฝั่งตะวันตก [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดโบสถ์ ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ ประเพณีงานบุญเทกระจาด 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.นครไทย [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (7 มิ.ย. 2566)    อ่าน 97  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก อปท. ไหนรับโอนย้าย นวก.เงินและบัญชี (7 มิ.ย. 2566)    อ่าน 105  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก ขอโอน (ย้าย) ด่วน ค่ะ (6 มิ.ย. 2566)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.สมอแข ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2567 (2 มิ.ย. 2566)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ระยะเวลาการปรับระดับ (1 มิ.ย. 2566)    อ่าน 64865  ตอบ 186
อบต.หนองกะท้าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (31 พ.ค. 2566)    อ่าน 1356  ตอบ 72
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) ด่วน! พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา จังหวัดพิษณุโลก (28 พ.ค. 2566)    อ่าน 12434  ตอบ 13
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายตำแหน่งครู (23 พ.ค. 2566)    อ่าน 77  ตอบ 0
อบต.วัดพริก ขอให้ซ่อมแซมสะพานวัดหล่ม (23 พ.ค. 2566)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.บ้านกร่าง ชุมชนเริ่มขยายตัว อยากทราบว่า อบต. มีโครงการขยายตัดถนนทะลุถนนเลี่ยงเมือง บ้างไห (22 พ.ค. 2566)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.แม่ระกา ตามหาคนค่ะ (20 พ.ค. 2566)    อ่าน 94  ตอบ 0
อบต.ศรีภิรมย์ สอบถามข้อมูลติดต่อ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. (20 พ.ค. 2566)    อ่าน 11124  ตอบ 19
อบต.บึงพระ แจ้งน้ำประปาไม่ไหล (17 พ.ค. 2566)    อ่าน 423  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก หาคนแทน (15 พ.ค. 2566)    อ่าน 194  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการย้าย (15 พ.ค. 2566)    อ่าน 189  ตอบ 1
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 451 ลว 7 มิ.ย. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
การสนับสนุนงบประมาณ โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัด ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (เดือนเม.ย.-เดือน มิ.ย. 66) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/6729 ลว 7 มิ.ย. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันป้องกันการจมน้ำโลก ที่พล 0023.1/ว 452 ลว 7 มิ.ย. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิมเข้าบัญชี อบจ. เดือน เม.ย.66 ที่ พล 0023.5/6581 ลว.1 มิ.ย.66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. เดือน เม.ย. 66 ที่ พล 0023.5/6582 ลว.1มิ.ย.66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 22 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ตามมาตรฐานการบัญีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 ยกเลิกรุ่น 8-20 ที่ พล 0023.5/ว 2996 ลว. 2มิ.ย.. 66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
โครงการฝึกอบรมพัฒนางานด้านการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการน้ำเสีย และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราชพัสดุ และที่สาธารณะประโยชน์ ที่ พล 0023.6/ว 449 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสม้ครรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.6/ว 3018 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) ที่ พล 0023.6/ว 446 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 450 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 62 
การรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3017 ลว 6 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 56 
แจ้ง อบจ.พล. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/6577 ลว 1 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 21 
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 2987 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนทีสุด ที่ พล [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 32 
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 3012 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 74 
แจ้ง อ.เมือง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง ฯ อบต.บ้านกร่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/6611 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2993 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2986 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
แจ้ง อ.เมือง การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนของเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล [ 6 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
(ชุดที่ 4) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 3000 ลว 2 มิ.ย. 66 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 183 
 
 
 


จ้างเหมาซ่อม(รถกระเช้า)ทะเบียน 81-3413 พิษณุโลก หม [ 2 มิ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยว [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉร 582 พิษณุโลก [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน UHT ชนิดกล่อง และนมพลาส [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๒๐ ถัง เพื่อบริก [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖๐ ถัง เพื่อให้บริการสำหรับพนักง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดกา [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์)หมายเลขครุภัณฑ์ [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 11 [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ กองสาธารณสุขฯ โดย [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 ร [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยว [ 29 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(รถตู้)หมายเลขครุภัณฑ์ 001-52 [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูสวิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธี [ 26 พ.ค. 2566 ]

 
 


 


เทศบาลตำบลบางระกำ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเฉล [ 3 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 


เทศบาลตำบลบางระกำ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เ [ 3 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 3 


เทศบาลตำบลบางระกำ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ รองนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าฝ่ายอำ [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 


รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ [ 2 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 0 


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ [ 29 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสมา [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 


เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางระกำ ติดตั้งป้ายเขตพื้นที่ถนนปลอดภัยปฏ [ 19 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ ประจำปีการศึ [ 16 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 9 


คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 7 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางระกำ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ [ 12 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแว [ 11 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


โครงการแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระ [ 9 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 4 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และพนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แล [ 8 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 7,124,955 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260