หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล บางระกำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 56 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมั [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง รายการหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รา [ 26 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บางกระทุ่ม รณรงค์รับซื้อขยะรีไซเคิล โครงการ ขยะมีบุญ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ทองแท้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บางกระทุ่ม วันเฉิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บางกระทุ่ม อบรมฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านมุง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าทอง เปิดถนน สาย ม.10 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก เชื่อมต่อ ม.7 บ.หนองปลิง ต.ท่านางงาม อ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้ง [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินเพิ่ม ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้ [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ชมพู ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพธิ์ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทองแท้ โครงการรถเกษตรกรรมปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดพิษณุโลก [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุมเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง คสล.บ้านนายแทน จั [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
ทต.พรหมพิราม buy cialis generic (19 ส.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.วงฆ้อง cialis american online pharmacy (19 ส.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.วงฆ้อง cialis tadalafil 10mg (18 ส.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 49  ตอบ 0
อบต.บึงพระ เก็บสายไฟที่หย่อน (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 8  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักสันทนาการ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 69  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งนักวิชาการศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 101  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามโอนย้าย นักสันทนาการ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.คุยม่วง เว็บไซต์ อบต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ส.ค. 2565)    อ่าน 1149  ตอบ -1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อ.เมืองพิษณูโลก (16 ส.ค. 2565)    อ่าน 145  ตอบ 3
อบต.หนองกะท้าว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 ส.ค. 2565)    อ่าน 715  ตอบ 23
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (16 ส.ค. 2565)    อ่าน 29  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการสาธารณสุข (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท่าตาล รับโอนนักวิเคราะห์ฯ (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทต.บ้านคลอง อยากติดต่อขอรับน้ำหมักและปุ๋ยอัดแท่ง (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 73  ตอบ 4
 
งานแถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว2533  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งเรื่องหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) รุ่นที่ 5-8 กพส. มท 0810.4/ว2546  [ 18 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2530  [ 18 ส.ค. 2565 ]
ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน กศ. มท 0816.5/ว2540 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2541 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2538  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว2527  [ 18 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 7 กศ. มท 0816.5/ว2517  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2483  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน กศ. มท 0816.5/ว2523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2510  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2526  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2505  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
โครงการสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานท้องถิ่นของผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.1/ว2502  [ 17 ส.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง [แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง] (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2516 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2511 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ส.ค. 2565 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2506  [ 17 ส.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2453  [ 17 ส.ค. 2565 ]
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2508 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2507  [ 16 ส.ค. 2565 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว2462  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2495  [ 16 ส.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 16 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
โครงการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5386 ลว 19 ส.ค. 65 [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
แจ้ง อบจ. และ ทน.พล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5385 ลว 19 ส.ค.65  [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ส.ค.65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 293 
แจ้ง อบจ.พล. ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/14149 ลว 17 ส.ค.65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ตรวจสอบความพร้อมและยืนยันข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย พล 0023.3/ว 499 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว5319 ลว.16 ส.ค. 65 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ข้อซักซ้อมถามในการบันทึกข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 497 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเหนือโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่ พล 0023.3/ว 496 ลว 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 5321 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 50 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ พล 0023.4/ว 5317 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ (LHR) ที่ พล 0023.2/ว 5307 ลว 16 ส.ค. 65  [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 77 
ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทำข้อมูลและเอกสารตามแบบ ส่งให้จังหวัดฯ พร้อมกับร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 495 ลว. 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 120 
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ ที่ พล 0023.3/ว 5303 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 107 
แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2565 และให้ตรวจสอบความถูกต้อง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 494 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 791 
ขอเเจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน หนังสือที่ พล 0023.1/ว492 ลว 16 ส.ค.65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 88 
ขอจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ฯ กรณีส่วนราชการเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 493 ลว 16 ส.ค. 65 [ 16 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5287 ลว 15 ส.ค.65 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 5288 ลว 15 ส.ค.65 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 80 
การคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพิษณุโลกตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.3/ว 5279 ลว 15 ส.ค. 65 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 5230 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 119 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 18 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 18 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธี [ 18 ส.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในสำน [ 18 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 0 [ 18 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 17 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1855 พิษณุโลก ห [ 17 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใบตัดหญ้า) จำนวน 1 รายการ [ 16 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 15 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายกา [ 11 ส.ค. 2565 ]จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปลี่ยนแบตเตอรี่รถแทรกเต [ 10 ส.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิล(จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต [ 10 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]

 
 


 


เทศบาลตำบลบางระกำ ออกเก็บขยะตามส่วนราชการ และที่ประชาชนบริจาคให้ เพื่อลดขยะต้น [ 18 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 1 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ได้นำ ทีงงานดำเนินกิจกรรม เทศบาลสะอาด [ 17 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองป [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 2 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต [ 15 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล [ 12 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตั [ 12 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองทองอุไรและต้นตะแบก) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


ชุดเทศาเทศบาลตำบลบางระกำ ออกจัดการด้านขยะเปียก และตรวจความเรียบร้อยภายในชุมชน [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


แจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ร่วมต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกร [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


เทศบาลตำบลบางระกำ ได้รับโล่รางวัล เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รางวัลระดับดีเยี่ยม กา [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 5 


นายวัชรินทร์ สินค้างาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน [ 3 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


งานแผนที่ภาษีฯ กองคลัง เทศบาลตำบลบางระกำ ออกสำรวจข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองป [ 31 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 11 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 27 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 5,834,176 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260