หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบล บางระกำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลล [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางระกำ เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมั [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
 
ทต.วัดโบสถ์ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกร่าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งอรุณ เอมพรหม มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัต [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งอรุณ เอมพรหม มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบั [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบั [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบั [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านกลาง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินกุ่ม No Gift Policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับยายเชียง ประกาศ เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดพริก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียน [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2565/66 รอบ 1 และประกาศคณะอนุกรรมการกำกั [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก เรื่อง เรื่องประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดพริก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
อบต.นาบัว ลำน้ำตอน (1 ธ.ค. 2565)    อ่าน 2170  ตอบ 1
อบต.ศรีภิรมย์ cat accident cialis (1 ธ.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.วังทอง การส่งจดหมาย (30 พ.ย. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.สมอแข ขอเชิญสื่อมวลชน ทำข่าว การเปิดโปงทุจริต ใน อบต.สมอแข (30 พ.ย. 2565)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.นาบัว ทำบัตรผู้พิการหายต้องทำยังไง (29 พ.ย. 2565)    อ่าน 69  ตอบ 1
อบต.ดอนทอง ขอปรับปรุงถนน (28 พ.ย. 2565)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านกร่าง ปะปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านนาหมู่ใต้ (25 พ.ย. 2565)    อ่าน 98  ตอบ 0
อบต.ชัยนาม ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาใช้บริการของ อบต.ชัยนาม (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) เข้าระบ (24 พ.ย. 2565)    อ่าน 1254  ตอบ 0
อบต.วัดพริก ถังขยะเทศบาล (24 พ.ย. 2565)    อ่าน 270  ตอบ 5
อบต.เนินเพิ่ม ขอความอนุเคราะห์เทถนนคอนกรีตเพิ่มสัก 50 เมตร (23 พ.ย. 2565)    อ่าน 2754  ตอบ 7
อบต.ไผ่ล้อม แบบฟอร์มเอกสาร ร้องเรื่อง (23 พ.ย. 2565)    อ่าน 163  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพย์ (23 พ.ย. 2565)    อ่าน 357  ตอบ 4
ทต.หัวรอ แจ้งตัดต้นไม้ (22 พ.ย. 2565)    อ่าน 28  ตอบ 1
ทต.บ้านใหม่ สอบถามตำแหน่งว่าง (22 พ.ย. 2565)    อ่าน 412  ตอบ 12
อบต.บ้านดง สอบถามการสอบพนักงานจ้าง อบต. (21 พ.ย. 2565)    อ่าน 13  ตอบ 1
 
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3926  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18121-18199  [ 29 พ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18178-18253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3905  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 กปต. มท 0811.1/ว3893 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว8729  [ 28 พ.ย. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3911 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2565 ]
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21-30 สน.คท. มท 0808.3/ว3903  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3894  [ 28 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3899  [ 28 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 28 พ.ย. 2565 ]
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พล0023.1/ว7717 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด พล 0023.6/ว 7721 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7719 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7718 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล ที่ พล 0023.4/ว 7713 ลว. 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7682 ลว. 30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ต.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 739 ลว.30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ที่ พล 0023.3/ว 735 ลว 30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอเชิญประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ที่ พล 0023.6/ว 736 ลว 30 พ.ย. 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 737 ลว 30 พ.ย.65 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7655 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 91 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7653 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนุบสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/20673 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน ก.ย. 65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7654 ลว. 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7649 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/20614 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7648 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7645 ลว 29 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7635 ลว 28 พ.ย. 65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7632 ลว 28 พ.ย.65 [ 29 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (นาฬิกาติดผนัง) จำนวน 1 รายการ [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (นาฬิกาติดผนัง) จำนวน 1 รายการ เ [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธี [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบุคคลภายนอก หรือนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกา [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กยบ 351 พล จำนว [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 41 [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) รถบรรทุก ทะ [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงง ๕๗๙ [ 11 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธ [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โด [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว (กองสาธา [ 10 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) รถบรรทุกขยะ [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 3 พ.ย. 2565 ]

 
 


 


ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 0 


ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกอถล. ด [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 0 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยเจ้าหน [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 1 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ และสมาชิกสภาฯ นำทีม [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำพร้อมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำ ประธานสภาเทศบาลคณะผู [ 23 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสม [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางระกำ และหัวห [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบางระกำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาช [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 2 


แจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 10 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


ประมวลภาพบรรยากาศการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกา [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


ประชุมการเตรียมความพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางระกำ ในการจัดงาน [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


เทศบาลตำบลบางระกำ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 8 [ 7 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางระกำ นำทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้น [ 3 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำและรองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความ [ 2 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
 


 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.พ. 2555
 
 
เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ : 055-371-260 โทรสาร : 055-371-240
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบางระกำ
จำนวนผู้เข้าชม 6,305,088 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-371-260