หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ผู้บริหาร
เทศบาลตำบลบางระกำ
สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
แหล่งรวมศรัทธาของชาวตำบลบางระกำ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หนองกล่ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลบางระกำ
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่เก็บ ขน คัดแยก กำจ [ 3 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
 
อบต.ชัยนาม การสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซำบอน [ 12 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 186 
อบต.ชมพู งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โครงการก่อสร้างถนน คส [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านดง โครงการขยะแลกใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังทอง #ฝากประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ให้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วัดโบสถ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในโครงการส่งเสริมความรู้ด้าน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.จอมทอง ราคากลางขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.35-032 สายเลียบแม่น้ำน [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย จัดอบรมพัฒนาศักญภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หอกลอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาคปกต [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หอกลอง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำ [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ดอนทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
อบต.ท่าตาล กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ทำความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ 5 ธันว [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.ทับยายเชียง ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับรายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้การกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน (Learning Center Of Integrated Solid Waste Disposal)
สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลบางระกำ Bangrakam Stadium
 
 
 
 
อบต.หนองกุลา ข้อความเทิดทูลสถาบัน (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 554  ตอบ 32
อบต.บ้านดง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 1910  ตอบ 193
อบต.นครชุม ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 72  ตอบ 2
อบต.วังโพรง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 77  ตอบ 4
อบต.นครป่าหมาก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 5129  ตอบ 217
ทต.บ้านคลอง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 252  ตอบ 12
อบต.บ้านป่า เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 314  ตอบ 2
อบต.ท่าช้าง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 2026  ตอบ 53
อบต.เนินมะปราง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)    อ่าน 148  ตอบ 4
อบต.บ้านพร้าว ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (26 พ.ย. 2563)