หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมิน ประชาชนในชุมชนภายในเขตเทศบาล ทั้ง 7 ชุมชน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)