หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : สำนักปลัดเทศบาลตำบบางระกำ
    เลขที่ ๙๙๙ ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร หมู่ที่ ๗ ตำบลบางระกำ
    อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
    โทรศัพท์:๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ กด ๐
    โทรสาร:๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ โทรสาร : ๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 3,030,891 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com