หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง เทศบาลตำบบางระกำ
    เลขที่ ๙๙๙ ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร หมู่ที่ ๗ ตำบลบางระกำ
    อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
    โทรศัพท์:๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ กด ๑๑๑
    โทรสาร:๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ โทรสาร : ๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 3,030,902 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com