หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

พัฒนาระบบจราจร

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้างระบบประปาและระบบบ่อน้ำบาดาล

ก่อสร้างปรับปรุงรักษาตลิ่ง
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมการสาธารณสุข

ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

สร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์

พัฒนาแหล่งน้ำ
 
 
 
 
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ โทรสาร : ๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 2,766,965 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com