หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 

ปรับปรุงสถานที่และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติ

พัฒนาบุคลากรและการบริการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่งเสริมระบบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคง

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ส่งเสริมการสุสานและฌาปนสถาน
 
 
 
 
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทรศัพท์ : ๐๕๕-๓๗๑-๒๖๐ โทรสาร : ๐๕๕-๓๗๑-๒๔๐
จำนวนผู้เข้าชม 2,767,105 เริ่มนับ 24 ก.พ. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com