ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 21 )
31.82%
ไฟฟ้า ( 10 )
15.15%
น้ำประปา ( 26 )
39.39%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
1.52%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 8 )
12.12%