ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลบางระกำ พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 21 )
33.87%
ไฟฟ้า ( 10 )
16.13%
น้ำประปา ( 24 )
38.71%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 1 )
1.61%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 6 )
9.68%